Микроплащания за макролидери!

Уеб микроплащания чрез SMS:

Плащането чрез SMS представлява най-лесният и достъпен начин за плащане на малки суми за онлайн услуги. Предлагат се за стойности от 0.25, 0.50, 1.00, 2.00, 4.00 и 5.00 лв (съответно 0.30, 0.60, 1.20, 2.40, 4.80 и 6.00 лв с ДДС). Плащането е изключително бързо, обикновено потребителят получава услугата в рамките на 30 до 60 секунди. Това представлява огромно предимство пред всяка друга платежна система.

Въпреки относително голямата комисионна на мобилните оператори, плащането чрез SMS е предпочитан метод поради лесната си достъпност. Използвайки това средство, ще се възползвате от вече създадената широка популярност и изградено доверие в този тип услуги и така ще реализирате по-високи продажби.

За да използвате SMS във вашия сайт, не са нужни технически познания. Интегрирането става лесно и бързо. Информация и примери ще намерите в помощната секция в сайта.

Примерно приложение

Най-често SMS плащане се използва за следните видове услуги:

  • Промоции, игри и регистрация на продукти
  • Гласуване за събития и личности
  • VIP абонаменти
  • Публикуване на обяви
  • Достъп до съдържание
  • Плащане на нематериални услуги

Удобни ключови думи

На ваше разположение е списък с удобни ключови думи, чрез които ще направите името на вашата услуга лесно за помнене и удобно за изпращане от клиентите ви.

Разпространение на услугите

Приложените графики демонстрират разпределението на общия брой съобщения по мобилни оператори. Представена е и графика на съотношението брой SMS/оборот. Показателни за широкото разпространение и доброто приемане на услугите от 2.40 и 4.80 лв са високите нива на оборот, постигнат от тях.

Вашият дял от печалбите

Всеки клиент получава уговорения дял от печалбите, дори да не достигне прогнозите количества трафик, заложени при определянето на дяловете. Това е нашата възможност да ви подкрепим в развиването на услугите ви и да ви дадем най-добрите отстъпки още когато стартирате!

Изплащане на печалбите

Билинг цикълът в България е 30 дневен, за разлика от повечето европейски държави, където се движи между 60 и 90 дни. Това означава, че мобилните оператори изплащат натрупаните печалби за даден календарен месец на SMSPAY 30 дни след приключване на месеца. До средата на следващия месец ние обслужваме всички подадени заявки за изплащане.

Пример: Печалбите за месец Януари ще получите до 15 Март.

След като веднъж започнете работа, 30 дневният цикъл обикновено не представлява затруднение за никого, т.к. плащанията са регулярни и гарантирани.

Най-малката сума за изплащане е 19 лв – само при нас!

Единствено при SMSPAY.BG можете да поискате и ще ви изплатим суми над 19 лв. При конкурентните фирми се плаща, ако сте събрали най-малко 40-50 лв!

Възможност за незабавно изплащане

Предвидена е възможност да поискате изплащане на натрупания ви дял веднага, без да изчаквате технологичния срок от 30 дни.

Спечелете с програма "Доведи приятел" Виж още: Демонстрация Регистрирай се и започни работа Business SMS Технически детайли за видовете услуги

Вашият дял от приходите

Вие сте важни за нас.

За това няма да ви предлагаме плаващи проценти, таблици с уловки, прагове за достигане и разделно таксуване. SMSPAY е единствената компания, която осигурява еднакъв дял от всички оператори. Ние не прилагаме методи, с които да ви намалим изкуствено печалбата!

Нашата мисия е да ви подкрепяме във всяка крачка от монетаризирането на сайтовете ви и да получавате възможния максимум!

Калкулатор

Изчислете прогнозните си приходи (без ДДС):

бр. x *

SMS от 8.00/10.00 лв (9.60/12.00 лв с ДДС)

Услугата се получава чрез изпращането на два последователни SMS. Нашата система се грижи да инструктира крайния потребител. Доставчикът на услуги (ДУ) получава 1 нотификация за извършено плащане на пълната стойност.

Диапазон на изплащане: до 50% от всички оператори.
Гарантиран минимален дял: 45% от всички оператори.

SMS от 5.00 лв (6.00 лв с ДДС)

Предлага се от началото на 2010 г. Дава възможност за заплащане на по-скъпи услуги като достъп до съдържание.

Диапазон на изплащане: до 50% от всички оператори.
Гарантиран минимален дял: 45% от всички оператори.

SMS от 4.00 лв (4.80 лв с ДДС)

Предлага се от началото на 2009 г. Дава възможност за заплащане на по-скъпи услуги като достъп до съдържание.

Диапазон на изплащане: до 50% от всички оператори.
Гарантиран минимален дял: 45% от всички оператори.

SMS от 2.00 лв (2.40 лв с ДДС)

Услуга с универсално приложение. Често се използва за VIP обяви, абонаменти и достъп до сайтове.

Диапазон на изплащане: до 50% от всички оператори.
Гарантиран минимален дял: 45% от всички оператори.

SMS от 1.00 лв (1.20 лв с ДДС)

Масово прилагана услуга. Най-често се използва за гласуване и достъп до сайтове.

Диапазон на изплащане: до 45% от всички оператори.
Гарантиран минимален дял: 40% от всички оператори.

SMS от 0.50 лв (0.60 лв с ДДС)

Подходяща за регистрации и потвърждаване на данни.

Диапазон на изплащане: до 40% от всички оператори.
Гарантиран минимален дял: 35% от всички оператори.

SMS от 0.25 лв (0.30 лв с ДДС)

Подходяща за регистрации и потвърждаване на данни.

Диапазон на изплащане: до 30% от всички оператори.
Гарантиран минимален дял: 25% от всички оператори.

 

* Представените изчислени стойности са прогнозни. Реалните дялове може да се различават в съответствие с вашия договор, разпределението на броя SMS по оператори и тарифи, както и удръжките от операторите за неплатени сметки и персонални корекции.