Микроплащания за макролидери!

Business SMS (bulk):

Ефикасно средство за масова комуникация

В днешния динамичен живот много често е по-удобно да изпратите SMS, вместо да направите телефонно обаждане. Ако изпращате важна информация, тя се записва за използване в удобен момент. Получателят винаги ще може да прочете съобщението, дори и в момента да не е удобно да разговаря.

Области на приложение

Издали сте нова фактура, изпращате потвърждение на заявка или оферта, информирате клиента си за извършена доставка, достигане на кредитен лимит – областите на приложение са неограничени.

bSMS се предлага за всички мобилни оператори в България.

Услуга от лицензиран телекомуникационен оператор

Нетфинити е лицензиран телекомуникационен оператор с издадено от КРС разрешително 1591/2009. Като оператор с пълни права, ние сме включени в трите домейна на преносимост на номерата в България. Така разполагаме с необходимата информация и насочваме SMS-ите към пренесени номера директно към приемащия оператор.

Персонализиран подход

Като подател на съобщенията ще бъде изписано името на вашата фирма или търговска марка. Така ще заявите пред клиента вашето сериозно отношение към този вид комуникация.

Лесно използване по web и интегриране чрез API

Всеки потребител на нашата платформа получава достъп до контролен панел (КП). Оттам винаги може да изпратите съобщение до избран получател или група от адресати. Имате възможност да следите оставащия баланс по вашите сметки.

За корпоративно приложение на ваше разположение е API за интегриране с произволен софтуер.

Статус за доставката на всяко съобщение (Delivery report)

Имате възможност да получавате текуща информация за състоянието на всяко изпратено съобщение: прието за доставка от оператора и доставено на крайния абонат.

Описание на API за изпращане на bSMS

Конфигуриране и получаване на DLR статуси

Начин на използване

Услугата Business SMS се предлага на предплатен принцип.

Винаги може да закупите нов пакет. Системата ни автоматично ще използва най-стария ваучер, докато той изтече. След това ще премине на следващата сметка.

По всяко време можете да следите наличните кредити в контролния панел.

bSMS пакет 1000

Брой съобщения: 1000
Валидност: неограничена
Цена: 80 лв без ДДС

bSMS пакет 5000

Брой съобщения: 5000
Валидност: неограничена
Цена: 350 лв без ДДС

bSMS пакет 10000

Брой съобщения: 10000
Валидност: неограничена
Цена: 650 лв без ДДС

bSMS пакет 50000

Брой съобщения: 50000
Валидност: неограничена
Цена: 3000 лв без ДДС