Микроплащания за макролидери!

Генериране на код за достъп и пренасочване

Тази услуга е подходяща за сайтове с платен достъп до съдържание. Обработката на съобщенията, генерирането на кодове за достъп и управлението им се поема от системата на SMSPAY. Така не е нужно да поддържате база данни с потребителски регистрации и избягвате нужното програмиране. Работата по проверката на кодовете също се поема от нашата система и клиентите биват пренасочвани автоматично към страниците с платено съдържание.

Схемата на работа е следната:

 • Потребител изпраща SMS към вашите услуги
 • Техническият център на SMSPAY получава информация за извършеното плащане
 • Сървър на SMSPAY обработва заявката и генерира код за достъп съгласно дефинираните от вас условия
 • Сървър на SMSPAY изпраща отговор към мобилните оператори
 • Клиентът получава обратното съобщение с отговора и въвежда кода за достъп във вашия сайт
 • Вашият сайт препраща клиента към специален адрес в домейна на SMSPAY, където се извършва проверка на въведения код
 • В зависимост от това дали кода е валиден или не, потребителят се насочва обратно към съответните страници на вашия сървър.
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването на код от потребителя – 10 до 30 секунди.

Всеки генериран код, както и всеки опит за проверка на код може да бъдат проследени в контролния панел.

Възможности за конфигуриране на услугата:
 • Дефиниране на шаблон за отговора
 • Вид на кода за достъп: период от време (след получаване или след първо използване), брой пъти използване
 • Валидност на кода – в секунди, или брой използвания
 • Дължина на кода в брой символи и съдържание на букви, цифри и буквено-цифрова комбинация (при генерирането не се използват приличащи си букви и цифри, напр. 1, I, O, 0, Q не участват в кодовете)
 • URL на вашия сървър, съдържащо страницата до която клиента има достъп ако е платил
 • URL на вашия сървър, съдържащо страница с инструкции, че валидността на кода е изтекла
 • URL на вашия сървър, съдържащо страница с описание, че въведения код не е валиден
 • IP адреси, от които да се приема комуникация за съответната услуга (IP адреси на вашите сървъри)
 • Максимален брой отговори за всяко получено съобщение


Вижте още:
Примерни скриптове: Проверка на код с пренасочване