Микроплащания за макролидери!

Изпращане на отговор, прочетен от файл на ваш URL

Услугата е приложима в случаите когато искате да подавате информация, която периодично се променя. На адреса на вашия сървър разполагате .TXT файл, в който записвате отговора към клиентите (до 160 символа на латиница). Съдържанието на този файл ще се изпрати на всеки клиент, който ви пише.

Схемата на работа е следната:

  • Клиент изпраща SMS към вашата услуга
  • Сървър на SMSPAY получава заявката и изтегля от вашия сървър съдържанието на текстовия файл
  • Сървър на SMSPAY изпраща отговор към мобилните оператори
  • Клиентът получава съобщение с отговора от съдържанието на вашия текстов файл
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването от потребителя – 10 до 30 секунди.

Възможности за конфигуриране на услугата:
  • Адрес на файла, съдържащ текста за отговор към клиента
  • Стойност на timeout в секунди
  • Отговор по подразбиране, ако файлът е празен или недостъпен
  • IP адреси, от които да се приема комуникация за съответната услуга (IP адреси на вашите сървъри)


Вижте още:
Описание на SMS услугите: Уведомяване на URL Описание на SMS услугите: Стандартен отговор