Микроплащания за макролидери!

HLR Lookup - предплатена

Посредством услугата „HLR“ имате възможност да проверите в коя мрежа се намира даден мобилен номер и да насочите към нея даден SMS или телефонно обаждане. Така ще постигнете гарантирано доставяне на SMS, или оптимизиране на цената за телефонното обаждане.

Схемата на работа е следната:

 • Вашето приложение определя списъка на номерата за проверка
 • За всеки получател се прави заявка по HTTP протокол към сървър на SMSPAY
 • Сървър на SMSPAY обработва заявката и изпраща отговор
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването на отговор – 1 до 3 секунди.

Възможности за конфигуриране на услугата:
 • Дневен лимит
 • Седмичен лимит
 • Месечен лимит
 • Минимално време за изчакване преди изпращане на следващ SMS
 • IP адреси, от които да се приема комуникация за съответната услуга (IP адреси на вашите сървъри)
 • Формат на отговора - искан текст за резултат
Заплащането на изпратените заявки става чрез закупуване на предплатени пакети. Системата приспада ползвания кредит от най-стария пакет, като след изчерпването му преминава към следващия наличен (ако има такъв).
Структура на комуникационните пакети
Формат на данните, изпращани към сървър на SMSPAY:

Изпращане на заявка:
http://rcv.smspay.bg/users/hlr_prepaid.php?
user_id=...&service_id=...&msisdn=3598x.....

Възможни отговори на вашата заявка:
BAN_IP_TEMP   – IP адресът, от който запитвате е временно забранен
INVALID_IP    – IP адресът ви не отговаря на разрешените
INVALID_INPUT  – липсващи или несъответстващи параметри
SERVICE_DISABLED – услугата е прекратена
INVALID_MSISDN  – Номерът не е в международен формат
INVALID_PATTERN – Текстът на съобщението не отговаря на шаблоните
LIMIT_DAY    – Превишен дневнен лимит за изпращане
LIMIT_WEEK    – Превишен седмичен лимит за изпращане
LIMIT_MONTH   – Превишен месечен лимит за изпращане
LIMIT_DELAY   – Не е изтекло защитното време за изчакване
LIMIT_EXCEEDED  – Кредитите ви са изчерпани
BG_VIVA_PORT   – Номерът е пренесен в мрежата на Виваком
BG_MTEL_PORT   – Номерът е пренесен в мрежата на Мобилтел
BG_GLOB_PORT   – Номерът е пренесен в мрежата на Глобул
BG_NONE     – Номерът не е пренасян или не разполагаме с информация
Параметър Тип на полето Значение
user_id число Вашият идентификационен номер на потребител
service_id число Идентификатор на услугата, към която проверявате
msisdn стринг Номер на получателя в международен формат Е164


Вижте още:
Примерни скриптове: Изпращане на HLR заявка – предплатена