Микроплащания за макролидери!

Регистриране на SMS и изпращане на стандартен отговор

Услугата е подходяща за радио-поздрави, приемане на съобщения за гласуване, изпращане на текст и други услуги, в които не е нужна специална обработка на съобщението.

Схемата на работа е следната:

  • Потребител изпраща SMS към вашите услуги
  • Техническият център на SMSPAY получава информация за извършеното плащане
  • Сървър на SMSPAY обработва и записва съобщението
  • Сървър на SMSPAY изпраща отговор към мобилните оператори
  • Клиентът получава обратното съобщение с отговора
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването на отговор от потребителя – 10 до 30 секунди.

Всяко изпратено съобщение получава стандартен отговор, дефиниран от клиента.


Вижте още:
Описание на SMS услугите: Отговор от URL