Микроплащания за макролидери!

Отговаряне на SMS чрез ваш оператор

Съществуват интерактивни услуги, при които оператор отговаря индивидуално на всяко получено съобщение. Използвайки разработената от SMSPAY услуга „SMS оператор“ вие имате възможност моментално да започнете предлагането на такъв тип услуги. Подходяща за еротичен чат, гадателски услуги и др.

Схемата на работа е следната:

  • Клиент изпраща съобщение до ваша услуга
  • Сървър на SMSPAY приема съобщението и обработва заявката
  • В контролния панел на потребителя се отбелязва новото съобщение
  • Вашият оператор въвежда отговор към съобщението (възможно е и повече от един)
  • Сървър на SMSPAY обработва заявката и изпраща съобщението до МО
  • Клиентът получава отговора
Приблизително време за протичане на целия процес до получаването на съобщението от потребителя – 10 до 30 секунди.

Възможности за конфигуриране на услугата:
  • Изпращане на автоматичен отговор
  • Максимален брой отговори на едно съобщение