Микроплащания за макролидери!

Представяне на потребителския контролен панел

Всеки регистриран потребител на SMSPAY получава достъп до най-удобния и подробен контролен панел за подобни услуги. В следващите страници ще ви представим всички възможности на нашата система.

Редактиране на профил:

От този екран въвеждате фирмените си данни (или лични, ако сте физическо лице), адрес и телефон за контакт. Също така ще въведете банковата сметка, на която да получавате приходите си. Всяко искане за плащане се обслужва към сметката, която е била въведена по време на заявката за изплащане.

История на влизанията:

Пълен запис за всяко влизане с вашия акаунт. Съдържа дата, час и IP адрес. Справката се извършва за избрания период от време.

Система за онлайн поддръжка:

Организирана на принципа на форумите, чрез тази система винаги може да зададете въпроси, които ви интересуват. Всяка тема се развива отделно и може да водите различни дискусии с поддръжката, без опасност да се смесят или объркат.


Описание на услугите:

Всички услуги, които са дефинирани за вас в системата на SMSPAY. Виждате префикс, номер, цена на номера и състояние (активно/неактивно).

Подробно описание на услуга:

Детайлизирана информация за услуга. Освен префикс, номер и цена на номера, ще видите тип на услугата (url, receive и др.), адрес на приемащия скрипт (ако има такъв), протокол за връзка. В последната част от панела са показани дяловете, които получавате от услугата. Възможно е да присъстват и промоционални дялове за определени периоди от време.

Входящ трафик:

Съдържанието на всички входящи съобщения за избрания интервал от време и избраните услуги.

Изходящ трафик:

Съдържанието на всички изходящи съобщения за избрания интервал от време и избраните услуги.

Обобщена информация за трафика:

Представена е таблица за всички избрани услуги за съответния интервал от време. Виждате броя входящи и изходящи съобщения.

Търсене на съобщения:

Възможност за претърсване на базата данни от съобщения, които са получени за вас, както и „неразпознати“ съобщения. Това са тези SMS-и, които не са познати за никоя от дефинираните услуги.

Можете да търсите по номер на абоната, част от текст на съобщението, или код за неразпозната заявка. Търсенето по код работи и за съобщения, които в последствие са „припознати“ за вас.Приходи:

Представена е таблица с прогнозните ви приходи за избран период от време и услуги. Взимат се под внимание дяловете, валидни през съответните периоди, както и безплатните отговори.

Заявка за изплащане и информация за всички плащания:

Това е най-хубавата страница. От тук може да направите заявка за изплащане, както и да се информирате за вече извършените плащания към вас.

Статистика и анализ:

Резюме на всички инструменти за статистика и анализ.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.

Разпределение по МО:

Разпределение на общия брой съобщения по мобилни оператори.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.

Разпределение по номера:

Разпределение на общия брой съобщения по номерата, до които имате достъп.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.

Разпределение стойност/оборот:

Разпределение на съобщенията по два признака: стойност и брой. Представена е и сравнителна графика между стойност и оборот.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.

Разпределение по услуги:

Разпределение на общия брой съобщения по услугите ви.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.

Разпределение по време:

Разпределение на съобщенията по време: за час от денонощието и ден от седмицата.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.

Справка по дни:

Детайлна справка за всички съобщения по дни. Разпределени са по стойност и оператор. Виждате и графика на броя съобщения по стойност, общ брой и оборот.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.

Нови и редовни клиенти:

Представена е графика и таблица с процентите на новите (с 1 SMS) и редовни потребители.

Може да групирате по номер на абоната, или по съдържание на съобщението.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.


TOP клиенти:

Анализ на най-редовните клиенти (тези с най-много съобщения).

Може да групирате по номер на абоната, или по съдържание на съобщението.

Важно: Всички статистики и анализи се извеждат за сечението между избрания интервал от време и избраните услуги.